PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE »RADENSKA – ZADENI ZELENE e-NAGRADE« – ter posebni pogoji in navodila za uporabo storitve IMS

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »RADENSKA – ZADENI ZELENE e-NAGRADE«. Namen nagradne igre je promocija izdelkov blagovne znamke Radenska Classic, Medium, Naturelle in Radenska z okusom.

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci, matična številka: 5056152000, davčna številka: SI81280483 (v nadaljevanju: organizator).

Ponudnik storitve je družba 12MEDIA d.o.o., Cesta 24 junija 23, 1231 Črnuče, matična št. 2091682000, davčna št. SI 99968665 v sodelovanju z družbo SEDEM, digitalni marketing, d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, matična št. 3315177, davčna št. SI 95913025 (v nadaljevanju: izvajalec ali ponudnik storitve).

Partner organizatorja je WAE S d.o.o, Leskovškova cesta 9E, 1000 Ljubljana, matična številka: 8632596000, davčna številka: SI 47676710, ki v Sloveniji zastopa blagovno znamko Opel in je hčerinska družba družbe Wallis Automotive Europe (WAE CEE Kft), 2040 Budaörs, Szabadság utca 117, Madžarska,(v nadaljevanju: partner organizatorja).

2. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra poteka od 1.4.2022 od 00:00 ure do 30.6.2022 do 24:00 ure in se organizira ter izvaja na področju Republike Slovenije. Zaradi narave distribucije in koordinacije zalog končnih proizvodov bodo nekateri zamaški s kodami na trgu že pred začetkom nagradne igre, pa tudi po zaključku nagradne igre. Kode, ki bodo prispele pred začetkom trajanja nagradne igre (npr. preko SMS-a) bodo upoštevane ob prvem žrebanju, kode, ki bodo prispele po zaključku trajanja nagradne igre pa se ne bodo več upoštevale.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, objavljene na spletni strani www.zelenaradenska.si, na način kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev. Mladoletne osebe v nagradni igri zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Način sodelovanja v nagradni igri

V nagradni igri se lahko sodeluje na 3 načine, in sicer:
(A) na podlagi poslanega SMS sporočila z unikatno kodo pod zamaškom proizvoda;
(B) na podlagi spletne prijave z unikatno kodo pod zamaškom proizvoda;
(C) s sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Z Radensko na zeleno pot«

(A): SMS sporočilo:
1. korak: udeleženec v obdobju od 1.4.2022 do 30.6.2022 v okviru enega nakupa kupi vsaj en (1) izdelek Radenska Classic, Medium, Naturelle ali Radenska z okusom.
2. korak: udeleženec na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo s ključno besedo RADENSKA in unikatno kodo, ki je pod zamaškom kupljenega proizvoda – primer: »RADENSKA 12345678«.
3. korak: po izvedbi 2. koraka udeleženec prejme brezplačno povratno SMS sporočilo, s katerim je pozvan k strinjanju s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in poštno številko). Navedeno uporabnik izpolni tako, da na telefonsko številko 3131 pošlje SMS sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 2250).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Po posredovanju tega SMS sporočila, udeleženec prejme SMS sporočilo, s katerim je obveščen, da v nagradni igri sodeluje. Če se udeleženec s splošnimi pogoji ne strinja ali osebnih podatkov ne posreduje ali se ne strinja z njihovo obdelavo, v nagradni igri ne more sodelovati.

(B): na podlagi spletne prijave
z vpisom na spletni strani www.zelenaradenska.si, kjer uporabnik vpiše naslednje podatke: unikatna koda navedena pod zamaškom proizvoda, ime, priimek, telefonska številka in e-mail naslov. Na omenjeni spletni strani se bo od udeleženca zahtevalo soglasje s Pravili nagradne igre, soglasje za obdelavo osebnih podatkov (ti podatki so obvezni za sodelovane v nagradni igri) v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih in soglasje za tržne namene (neobvezno).

Unikatne kode najdete pod srebrnim zamaškom Radenske (Radenska Classic 1,5 L, 0,75 L in 0,5 L, Radenska Medium 1,5 L in 0,5 L, Radenska Naturelle 1,5 L in 0,5 L, Radenska z okusom mango limeta 0,5 L, Radenska z okusom limonska trava 0,5 L, Radenska z okusom bezeg 0,5 L in Radenska z okusom limona 0,5 L).

(C): sodelovanjem s poslano zgodbo z naslovom »Z Radensko na zeleno pot«
Udeleženec v času trajanja nagradne igre na elektronski naslov info@sedem.biz pošlje avtorsko zgodbo z naslovom »Z radensko na zeleno pot« (v nadaljevanju: zgodba) ter strinjanje s temi splošnimi pogoji, obdelavo osebnih podatkov in posredovanju svojih kontaktnih podatkov (ime, priimek in telefonsko številko). Navedeno uporabnik pošlje tako, da pod zgodbo navede sporočilo z besedo DA DA in svoje kontaktne podatke (primer: DA DA Ana Novak 051 123 456).V tem primeru prvi DA pomeni, da se uporabnik strinja s splošnimi pogoji nagradne igre, drugi DA pa da se uporabnik strinja z obdelavo osebnih podatkov, v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Zgodba mora vsebovati vsaj 1.500 znakov. Vse pravilno in pravočasno poslane zgodbe, bodo vključene v žrebanje. S poslano zgodbo posameznik dovoljuje organizatorju, da mu v primeru pravilno in pravočasno poslane zgodbe, na mail odgovori s sporočilom, da sodeluje v nagradni igri.

Če poslana zgodba nima zadosti znakov, če ni napisana na zastavljeno temo, če ob zgodbi ni podano strinjanje s splošnimi pogoji te nagradne igre in obdelavo osebnih podatkov ali če le-teh ne posreduje, ali če je večkrat poslana ista zgodba s strani iste ali več oseb, organizator takšno prijavo v nagradno igro razglasi za neveljavno. Vsak udeleženec lahko v času trajanja te nagradne igre sodeluje z več različnimi zgodbami, vendar se morajo te zgodbe vsaj v 80% besedila razlikovati od že prejetih tekstov istega udeleženca. V nasprotnem primeru bodo ta besedila oz. zgodbe diskvalificirane.

Organizator razglasi prijavo za neveljavno tudi, če je vsebina poslane zgodbe neprimerna, ali če iz vsebine izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.

Število sodelovanj v nagradni igri ni omejeno, zato lahko posameznik večkrat sodeluje v nagradni igri in to na vse tri načine (A, B in C točka).

Izjava o avtorskem delu:
Udeleženec nagradne igre jamči, da je posredovana zgodba (točka C) njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah.

Če se ugotovi, da udeleženec ni avtor poslane zgodbe, se takšna prijava izloči iz nagradne igre, udeleženec pa v nagradni igri ne sme več sodelovati. Udeleženec jamči, da s posredovano zgodbo nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. Obenem udeleženec, ki je poslal zgodbo, ki ni njegovo avtorsko delo, sprejema vse posledice in morebitne sankcije, ki bi nastale zaradi poslane neavtorske zgodbe.

Organizator s temi pravili izključuje vsakršno svojo odgovornost v zvezi z morebitno objavo neavtorske zgodbe. Vse posledice takšne objave nosi izključno udeleženec, ki je takšno zgodbo poslal.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec brez pravice do nadomestila ali odškodnine prenaša izključno na organizatorja vse materialne avtorske pravice na poslanem avtorskem delu – zgodbi v neomejenem obsegu. Prenos pravic na organizatorja v navedenem obsegu in za navedeni namen je izključen in velja teritorialno neomejeno, za ves svet (preko svetovnega spleta) in časovno za ves čas trajanja avtorske pravice.

SMS sporočila z unikatno kodo, prijave preko spleta z unikatno kodo ali s poslano zgodbo, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja nagradne igre, ne bodo sodelovali v nagradnem žrebanju.

Udeleženec je lahko z eno unikatno kodo posredovano preko SMS sporočila ali preko spletne prijave ali z zgodbo izžreban samo enkrat. Število sodelovanj istega udeleženca v času trajanja nagradne igre ni omejeno. Posameznik lahko sodeluje večkrat, in sicer vsakič z novo unikatno kodo ali novo zgodbo.

V kolikor SMS ali spletno prijavo z isto unikatno kodo ponovno pošlje ista ali druga oseba, bo takšna prijava neveljavna. Prav tako bo neveljavna prijava, če več istih zgodb pošlje ista ali druga oseba.

Nakup izdelkov Radenske navedenih v uvodnem določilu teh splošnih pogojev ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri (točka C).

5. Nagrade
Organizator bo podelil naslednje nagrade:
Glavna nagrada:
1x Opel MOKKA-e (zelene barve s črno streho)

Tedenske nagrade:
12x električni skiro (ERL 814 Blaupunkt)

6. Žrebanje nagrad
Žrebanje tedenskih nagrad poteka vsak teden v času trajanja nagradne igre, pri čemer so termini posameznega žrebanja in udeleženci v posameznem žrebanju razvidni iz spodnje tabele.
Žrebanje Sodelujejo vsi, ki so skladno s 4. točko teh pravil do posamičnega končnega tedenskega datuma (datum, ko se izteče možnost prijave za posamično tedensko nagrado) poslali SMS ali spletno prijavo z unikatno kodo ali zgodbo
8.4.2022 od 1.4.2022 do 7.4.2022 do 23:59
15.4.2022 od 8.4. do 14.4.2022 do 23:59
22.4.2022 od 15.4. do 21.4.2022 do 23:59
29.4.2022 od 22.4. do 28.4.2022 do 23:59
6.5.2022 od 29.4. do 5.5.2022 do 23:59
13.5.2022 od 6.5. do 12.5.2022 do 23:59
20.5.2022 od 13.5. do 19.5.2022 do 23:59
27.5.2022 od 20.5. do 26.5.2022 do 23:59
3.6.2022 od 27.5. do 2.6.2022 do 23:59
10.6.2022 od 3.6. do 9.6.2022 do 23:59
17.6.2022 od 10.6. do 16.6.2022 do 23:59
24.6.2022 od 17.6. do 23.6.2022 do 23:59

V vsakem krogu žrebanja bo podeljena 1 tedenska nagrada oz. 1 električni skiro.

Vsi, razen tisti, ki bodo izžrebani za tedensko nagrado, ki bodo sodelovali v nagradni igri od 1.4 do 30.6.2022 do 23:59 s poslanim SMS z unikatno kodo, z vpisom unikatne kode na spletni strani www.zelenaradenska.si ali s poslano zgodbo »Z Radensko na zeleno pot« bodo sodelovali v končnem žrebanju za glavno nagrado 1 x Opel MOKKA-e.

Žrebanje nagrad ni javno. Prejemnike nagrade se izžreba z naključnim algoritmom. Skupaj bo izžrebanih 13 dobitnikov nagrad oziroma nagrajencev.

Žrebanje za tedenske nagrade bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o. na zgoraj navedene datume.

Žrebanje za glavno nagrado bo potekalo v prostorih Sedem d.o.o., dne 1.7.2022. Prejemnika glavne nagrade bo izžrebala 3-članska komisija, ki bo sestavljena iz enega predstavnika podjetja Radenska d.o.o, enega predstavnika podjetja Sedem d.o.o. ter notarja. 3 – članska komisija bo izžrebala tudi nadomestnega (rezervnega) prejemnika glavne nagrade za primer, da se prejemnik glavne nagrade pravici do glavne nagrade odpove ali da ne posreduje svojih osebnih podatkov v skladu s 3. odstavkom 7. točke teh splošnih pogojev ali kako drugače krši pravila te nagradne igre.

Ena fizična oseba je upravičena le do ene nagrade. V kolikor se v nadaljnjem žrebanju ponovno izžreba druga prijava iste osebe, takšna prijava ne daje pravice do nagrade. Posamezna oseba lahko v celotni nagradni igri prejme samo eno nagrado (tedensko ali glavno), zato se v primeru izžrebanja osebe, ki je nagrado že prejela, ta prijava ne upošteva.

Udeleženec, ki ne spoštuje ali izpolnjuje pogoje teh Splošnih pravil ali določila veljavne zakonodaje bo izključen iz nagradne igre.

Obveščanje nagrajencev
Prejemnike nagrad se v roku 7 dni po opravljenem posamičnem žrebanju objavi na spletni strani www.zelenaradenska.si, prav tako pa se jih v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer na telefonsko številko, s katere je bilo poslano SMS sporočilo z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana s prijavo preko spleta z unikatno kodo ali na telefonsko številko, ki je bila posredovana z zgodbo.

7. Prevzem nagrad
Prejemniki tedenskih nagrad prejmejo tedensko nagrado po pošti najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov. V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek spletne strani www.zelenaradenska.si. Stroške poštnih storitev krije organizator. Prejemnik glavne nagrade prejme le-to osebno na sedežu organizatorja ali drugem prevzemnem mestu, ki ga določi organizator.
Pogoj za izročitev nagrade (tedenske ali glavne) je, da prejemnik nagrade izvajalcu v roku 7 dni od prejema obvestila o izžrebanju (SMS sporočilo/telefonski klic) pošlje naslednje osebne podatke:
– ime in priimek,
– naslov stalnega oz. začasnega prebivališča,
– davčno številko

in sicer na elektronski naslov info@sedem.biz ali priporočeno po pošti na naslov SEDEM d.o.o., Ljubljanska cesta 13b, 1236 Trzin, s pripisom: »SMS nagradna igra RADENSKA«
Če se prejemnik (tedenske ali glavne) nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 7 dni od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa drugi odstavek te točke splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

V tem primeru se:
– tedenska nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika tedenske nagrade niti katere koli druge osebe;
– glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu s predzadnjim odstavkom 5. točke.

Prejemnik nagrade (tedenske ali glavne) se lahko odpove nagradi v roku 7 dni od prejema obvestila, na način, da organizatorju ali izvajalcu, na kontakt, naveden v 12. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje (tedenski ali glavni) nagradi.
V tem primeru se:
– tedenska nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika tedenske nagrade niti katere koli druge osebe;
– glavna nagrada podeli nadomestnemu (rezervnemu) nagrajencu izžrebanem v skladu s predzadnjim odstavkom 5. točke.

Odgovornost organizatorja za izgubljene pošiljke tedenskih nagrad ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov tedenske nagrade, kot tudi za obvestila o izžrebanju, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena.

Prejemnik glavne nagrade mora organizatorju predložiti oziroma omogočiti vpogled v osebno izkaznico ali potni list na podlagi katerega izkaže svojo istovetnost.

Prejemniki nagrad (tedenske ali glavne) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad (tako tedenskih kot glavne), s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja.

Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

8. Davki in akontacija dohodnine
Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25% od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

Vrednost vseh nagrad je višja od 42,00 EUR (z vključenim DDV).

9. Cenik SMS sporočil
Vsak poslani SMS udeleženca in prenos podatkov se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku uporabnikovega ponudnika poti (Telekom Slovenije, A1, Telemach in T-2).

Posredovani SMS-i udeležencu s strani servisa IMS: uporabniki Telekom Slovenije, Debitelovi naročniki in predplačniki / A1 naročniki in predplačniki / Izi Mobil / M-Mobil / Telemach in T-2 so brezplačni.

SMS storitev je mogoča v naslednjih mobilnih omrežjih: Telekom Slovenije, A1, Debitel, Izi Mobil, M-Mobil, Telemach in T-2.

10. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
Udeleženec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, poštna številka) za namene izvedbe nagradne igre in obveščanja oz. kontaktiranja v primeru, da bo udeleženec nagrajen.

Udeleženec, ki bo soglašal z obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja organizatorja in partnerja organizatorja na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator in partner organizatorja (slednji na podlagi prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljalcu, tj. na podlagi prenosa osebnih podatkov od organizatorja k partnerju organizatorja) kot upravljalca osebnih podatkov (vsak zase) obdelujeta njegove osebne podatke (ime in priimek, gsm številko, naslov elektronske pošte) za namene neposrednega trženja: na primer za pošiljanje elektronskih obvestil, vzorcev izdelkov, vabil na sodelovanje na natečajih in v nagradnih igrah po elektronski pošti ali po pošti ali po drugem komunikacijskem kanalu, ki ga bo prejel udeleženec. Če se bodo osebni podatki uporabljali za namen pošiljanja individualnih (vam) prilagojenih oglasov in promocij zaradi ustvarjanja in vzdrževanja uporabniškega profila, bo udeleženec o tem v naprej obveščen, torej še pred pošiljanjem tovrstnih oglasov in promocij, pred tovrstno obdelavo osebnih podatkov pa bo udeleženec vsekakor zaprošen posebej, izrecno in informirano za privolitev. Osebni podatki udeleženca bodo prav tako uporabljeni za primer, če se bo želela analizirati in izboljšati učinkovitost spletnih storitev organizatorja in partnerja organizatorja, oglaševanja, trženja, tržnih raziskav in prodajnih prizadevanj v anketah ali raznih drugih vprašalnikih, ali na način, ki bo zagotavljal, da se osebni podatki udeleženca ne navedejo z imenom oziroma, da se ne morejo povezati s konkretno osebo.

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov obdeluje njegove osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, gsm številka in davčna številka) za namen: izvedbe nagradne igre, obveščanja zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre (v tem primeru se dovoljuje le objava imena in priimka nagrajenca), podelitve nagrade nagrajencu. Nagrajenec oz. dobitnik glavne nagrade pa na osnovi tega soglasja o obdelavi osebnih podatkov, poleg navedenega, izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator v medijih in/ali svetovnem spletu objavi fotografijo, iz katere bo razvidna predaja glavne nagrade.

Glede na to, da v nagradni igri lahko sodeluje tudi mladoletna oseba, soglasje za sodelovanje v nagradni igri in soglasje za obdelavo osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih, mora biti podano s strani zakonitega zastopnika mladoletne osebe, zato se tudi o njih obdelujejo naslednjo osebni podatki: ime in priimek, gsm številka za namen izvedbe nagradne igre. Zakoniti zastopnik poda predmetna soglasja na elektronski naslov info@sedem.biz . V elektronskem sporočilu posreduje svoje podatke ime, priimek in mobilno številko ter pripiše trikrat DA. Prvi DA pomeni, da se strinja s sodelovanjem v nagradni igri. Drugi DA pomeni, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov mladoletne osebe v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih. Tretji DA pa pomeni, da soglaša z obdelavo svojih osebnih podatkov v skladu z varstvom osebnih podatkov, opredeljenih v teh splošnih pogojih.

Glede na to, da bo vsak nagrajenec v skladu z veljavnim Zakonom o dohodnini davčni zavezanec, bo organizator posredovane osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčna številka) uporabil za namen plačila akontacije dohodnine ter jih v ta namen posredoval pristojnemu davčnemu uradu.

Organizator se obvezuje, da bo osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.04.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter da jih bo uporabljal izključno v namen, kot je razvidno in opisano v teh pravilih oziroma pogojih.

Osebni podatki udeležencev iz 1. odstavka tega člena, nagrajencev iz 3. odstavka ter osebni podatki zakonitih zastopnikov mladoletnih oseb iz. 3 odstavka tega člena se obdelujejo in shranjujejo samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani, največ pa za obdobje 6 mesecev od zaključka nagradne igre oz. podelitve nagrad. V primeru, da udeleženec pred iztekom tega roka zahteva izbris osebnih podatkov, jih bo organizator morda moral kljub temu obdelovati, v kolikor obstaja druga pravna podlaga za obdelavo.

Osebni podatki udeleženca, ki je podal soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja se obdelujejo do preklica iz njegove strani.

Osebni podatki nagrajenca iz 5. odstavka tega člena se obdelujejo in hranijo 10 let od podelitve nagrade oz. kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje.

Po preteku roka hrambe organizator osebne podatke izbriše.

Udeleženci oz. nagrajenci imajo pravico:
• zahtevati vpogled v svoje osebne podatke
• zahtevati popravek osebnih podatkov
• zahtevati blokiranje osebnih podatkov
• zahtevati izbris osebnih podatkov
• zahtevati omejitev uporabe osebnih podatkov
• zahtevati prenos osebnih podatkov
• vložiti pritožbo pri nadzornemu organu, v primeru če menijo, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.
V primeru, da udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri.

Več o vsebini samih pravic in politiki varstva osebnih podatkov na linku:
http://www.radenska.si/politika-varstva-osebnih-podatkov

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) osebne podatke (razen v primeru osebnih podatkov posredovanih za namen neposrednega trženja) obdelujejo oz. izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo le-teh tudi naslednji pogodbeni obdelovalci, ki so dožni spoštovati zakonodajo glede obdelave in varstva osebnih podatkov:
– izvajalec nagradne igre (osebne podatke udeležencev in nagrajencev)
– izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu).

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil organizatorja in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za lastne namene. Zavezani so, skupaj s svojimi zaposlenimi, k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.
Za morebitna vprašanja glede GDPR ali v primeru uveljavljanja pravic iz tega člena, se prosimo obrnite na naslednje kontaktne podatke :

Organizatorja:

E-pošta: gdpr@radenska.si
RADENSKA d.o.o.
Boračeva 37
Radenci, 9252, Slovenija

ali na:

Izvajalca:

E-pošta: info@sedem.biz
SEDEM, digitalni marketing, d.o.o.,
Ljubljanska cesta 13b,
1236 Trzin.

Partnerja organizatorja (glede obdelave osebnih podatkov za namene neposrednega trženja partnerja organizatorja in s tem povezanim uveljavljanjem pravic udeleženca):
E-pošta na: privacyrights@wallisautomotive.eu
WAE S d.o.o.,
Leskoškova 9e,
1000 Ljubljana

Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve bodo osebni podatki udeleženca izbrisani oz. ustrezno popravljeni.

11. Kontakt
Organizator:
Radenska d.o.o.
E-mail: info@radenska.si
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Izvajalec:
Sedem d.o.o.
IMS reklamacijska služba,
Telefon: 08 200 12 81,
E-mail: info@sedem.biz
Delovni čas reševanja reklamacij: od ponedeljka do petka med delavniki 08:00 – 14:00.

Partner organizatorja:
WAE S d.o.o., Leskoškova 9e, 1000 Ljubljana, Slovenija kot del skupine WAE CEE Kft , 2040 Budaörs, Szabadság utca 117, Madžarska,
E-mail: info-wae-si@wallisautomotive.eu

12. Razno
Ponudnik storitve je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev.

V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitve zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil uporabnika.

Organizator in ponudnik storitve ne odgovarjata za zapoznele, nepopolne, ali drugače neustrezne prijave v nagradno igro.

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
– izpad omrežja izvajalca ali pogodbenih partnerjev, izpad električne energije ali drugih tehničnih
– motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo svetovnega spleta ali drugih storitev,
– kakršnekoli posledice, ki bi jih udeleženci utrpeli zaradi sodelovanja,
– kakršnekoli posledice ob koriščenju daril,
– točnost oz. netočnost podatkov uporabnikov.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna glede na vse morebitne druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Avtentično tolmačenje teh pravil je izključno v domeni Organizatorja.

Organizator bo diskvalificiral udeleženca, če ugotovi, da je podal lažne, napačne ali tuje osebne podatke, kot tudi če sumi, da je zlorabil nagradno igro.

13. Končne določbe
Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo in privolitvijo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje obdelavo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.zelenaradenska.si .

Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.zelenaradenska.si .

Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Radenci, 30.3.2022
Organizator nagradne igre
Radenska d.o.o.